Inhoud

Waarderingen zullen afnemen en hier is waarom

Lees verder

Hoe zullen waarderingen voor fusies en overnames de komende twaalf maanden veranderen?

Onze topdealmakers zijn behoorlijk eensgezind als we hen vragen hoe waarderingen voor fusies en overnames de komende twaalf maanden zullen veranderen. Van de 100 respondenten verwacht 81 procent een afname van die waarderingen. Zestien procent is iets optimistischer gestemd en houdt er rekening mee dat die ‘min of meer gelijk zullen blijven’. In een stijging van waarderingen gelooft slechts een schamele drie procent.

Hoe zullen de waarderingen voor fusies en overnames de komende 12 maanden veranderen?

“Waarderingen zullen afnemen”, voorspelt Rob van Veldhuizen, Global Head Corporate Finance, ING. “Maar dat hangt ook weer van de sector af. De ene zal harder worden geraakt dan de andere. Ik denk dat bijvoorbeeld renewables en bedrijven met een sterke focus op sustainability niet zo hard geraakt zullen worden. Ook omdat Environmental, Social en Governance zo belangrijk zijn en iedereen daar de trend van de toekomst in ziet. De consolidatie die in tech gaande is, zal wel doorzetten. Maar de waarderingen zullen ook daar waarschijnlijk iets naar beneden gaan.”


“Er komt een correctie, de prijzen waren te hoog, we zitten nu in een soort interbellum, op weg naar die gezondere markt”, analyseert Meltem Koning, Partner M&A Van Doorne. Een mening die ook Bastiaan Vaandrager, Rothschild & Co, is toegedaan. “Een afname van waarderingen is te verwachten. Die zullen niet mega-groot zijn, maar toch gaan we naar normalisatie.”

Bas Rieter (Dutch Founders Fund): Waarderingen voor early stage techbedrijven worden realistischer.

“Die waarderingen zijn gewoon hoog, extreem hoog, all time high en ik denk dat ze min of meer hetzelfde zullen blijven. Zeker gezien het feit dat in de landen om ons heen de waarderingen over het algemeen nóg hoger zijn. Dus bij verdere internationalisatie is daar nog een gat te dichten.”

Tom Beltman,

Marktlink

Een lichte daling

Het wordt wellicht wat saai; maar zowel Thomas Wals (MKB Fonds) als Robert Falk (Bencis Capital Partners) kruisen op deze vraag ‘afname’ aan. Danny Bosker, leider van het Nederlandse M&A-team van KPMG, licht zijn voorspelling toe: “In het algemeen zullen de waarderingen afnemen, maar niet dramatisch. Tegelijkertijd zullen sommige bedrijven – denk aan ondernemingen met een bewezen trackrecord en aan asset light bedrijven, die vanwege de stijgende rente nu gunstig afsteken tegen kapitaalintensievere organisaties – juist in waardering stijgen. Dat daar hogere multiples voor worden betaald dan in het recente verleden, omdat ze zo schaars zijn. Maar dit type recessiebestendige bedrijven zal een minderheid vormen.”


Karel Knoll van Deloitte verwacht een afname van waarderingen, ook vanwege de geopolitieke onrust. Hij denkt dat de teruggang vooral in Europa zichtbaar zal zijn. “De oorlog in Oekraïne, de opspelende Brexit (denk aan de problemen rond de Noord-Ierse grens), het meer en onevenredig opkopen door de ECB van schulden van zwakkere lidstaten… En dan zijn er nog die spanningshaarden buiten Europa, zoals de interne onrust in de VS. Dat alles draagt ertoe bij dat niet alleen de economische groei hier, maar ook de waarderingen zullen achterblijven.”


Bram Caudri, Partner Legal Advisory Corporate M&A, wijst erop dat “Investeringen in technologie niet hoger kunnen dan ze al zijn. Dus ook die nemen af.” Ook Rob Oudman (Managing Director bij Houlihan Lokey Nederland) rekent op een afname van de waarderingen voor fusies en overnames. “Maar die zal licht zijn. Dus een daling, maar geen dramatische. Wel per saldo, want er is veel geld en veel concurrentie.”


Een ietwat andere reactie van Tom Beltman, Managing Partner Marktlink. In zijn optiek geen daling, maar een status quo, komende twaalf maanden. “Die waarderingen zijn gewoon hoog, extreem hoog, all time high”, aldus Beltman. “En ik denk dat ze min of meer hetzelfde zullen blijven. Zeker gezien het feit dat in de landen om ons heen de waarderingen over het algemeen nóg hoger zijn. Dus bij verdere internationalisatie is daar nog een gat te dichten.”

“Er hangt nu nog een beeld van uitzonderlijk hoge multiples. Verkopers denken in bepaalde gevallen aan te hoge multiples. Voor ons, als adviseurs, is het dan een uitdaging om de verwach­tingen van verkopers ten aanzien van waarderingen te managen. Teneinde uiteindelijk een transactie tegen een reële prijs te kunnen realiseren.”

Cora van Dijk,

RSM

Managen verwachtingen

Tijdens de rondetafeldiscussie ‘M&A in volatiele tijden’, werd die waardering ook besproken. Verkopers in de midmarket zullen rekening moeten houden met mogelijk lagere multiples dan in de afgelopen jaren. “Er hangt nu nog een beeld van uitzonderlijk hoge multiples”, concludeert Cora van Dijk, Partner RSM M&A Services. “Verkopers denken in bepaalde gevallen aan te hoge multiples. Voor ons, als adviseurs, is het dan een uitdaging om de verwachtingen van verkopers ten aanzien van waarderingen te managen. Teneinde uiteindelijk een transactie tegen een reële prijs te kunnen realiseren.”


“Het is ook sectorspecifiek”, aldus Gert-Jan van der Marel (Partner en Business Unit Leader Deals bij PwC). “Healthcare is al in positieve zin genoemd. Ook de energietransitie blijft hot. Sectoren die blootstaan aan inflatie zullen het daarentegen minder goed doen op M&A-gebied.”


Conclusie: wie louter naar de kille cijfers kijkt (en dus dat percentage van bijna 82 procent van onze respondenten een lagere waardering voor fusies en overnames komende twaalf maanden ziet voorspellen), zou een uiterst somber beeld kunnen krijgen. Maar achteruitgang in waardering vindt zeker niet in alle sectoren plaats (denk aan healthcare en alles wat zich rond de energietransitie afspeelt als positieve uitzonderingen). En dan is er nog het niet te onderschatten feit dat de waarderingen recent, en deels ook nu nog, extreem hoog waren – en zijn. “Op weg naar normalisering, naar een gezonde(re) markt”, nuanceren onze topdealmakers die teruggang in waarderingen.

Deel dit artikel