DEEL 1

Het toenemende belang van ESG

ESG weegt steeds zwaarder mee in deals: Dit is hoe.

Lees verder

 • Bij grote bedrijven en private equity-fondsen zijn al grote stappen gezet op ESG-gebied. Het is nu ook aan het doorsijpelen naar het MKB.


 • Verminderen uitstoot, klimaatrisico's en milieueffecten worden het vaakste overwogen. Maar ook sociale en governance factoren wegen steeds zwaarder mee.

Hoe zullen ESG-prestaties van invloed zijn op de M&A-beslissingen en waarderingen van overnemende partijen in de komende 12 maanden? Groot, volgens het overgrote deel van de M&A Community. 92% van de respondenten aan het onderzoek gaf aan dat ESG-factoren belangrijker (39%) of veel belangrijk (53%) zullen worden.


Door Jeppe Kleijngeld

Dat blijkt uit het jaarlijkse M&A Trendonderzoek van M&A en Ansarada. Aan het onlineonderzoek namen 247 M&A-professionals deel. De redactie van M&A interviewde ook 28 dealmakers live voor dit onderzoek.

Volgens verschillende experts die participeerde in dit trendonderzoek is ESG bij grote fondsen en multinationals al goed op orde. Zij hebben ESG-teams en consultants aan het werk en gespecialiseerde advocaten die alles bijhouden, en de (aankomende) wetgeving op ESG-gebied zal voornamelijk voor hen gelden. Waarom zal ESG de komende 12 maanden dan toch nog (veel) belangrijker worden? Omdat het aan het doorsijpelen is naar de mid-market en steeds meer een rol gaat spelen bij de overnames van de middelgrote en kleine ondernemingen.
Bas Mees, Partner bij Rutgers & Posch: “Middelgrote en kleine bedrijven die zakendoen met grote ESG-compatibele bedrijven, moeten ook aan ESG-criteria voldoen om aantrekkelijk te blijven voor klanten en voor investeerders. Het voldoen aan ESG-criteria heeft dus een dubbel effect op de waarde van een bedrijf: het maakt het aantrekkelijker voor investeerders en sluit aan bij de verwachtingen van klanten en de markt."

Druk van institutionele beleggers

Een andere belangrijke drijfveer, vooral voor private equity-investeerders, zijn de institutionele beleggers die actie willen zien. “Je merkt dat de druk van boven komt, van grote beleggers, zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen”, aldus Lesley van Zutphen, Managing Partner bij Bencis Capital Partners. “Die laten het vervolgens terecht landen bij PE-partijen. Die hebben immers de mogelijkheden er op hun beurt echt iets mee te kunnen doen, vanwege hun directe rol bij een grote groep ondernemingen.”

In 2024 komt er nieuwe ESG-wetgeving (CSRD), die transparantie bevordert op dit gebied. Van Zutphen: “Je moet daar als bedrijf nu op voorsorteren, ESG zal een belangrijke plek moeten innemen in de strategie en cultuur van je organisatie. En daarnaast zal een onderneming de data en reporting, het ‘meten’, op orde moeten krijgen.”

“Hier bestaat geen twijfel over; ESG-factoren zullen veel belangrijker worden”, zegt ook Richard Reis, Partner bij Argos Wityu. “Specifiek binnen de private equity-sector is het ESG-bewustzijn de afgelopen tien jaar aanzienlijk toegenomen. Omdat we business leiders zijn, moeten we het goede voorbeeld geven. Vanuit dat perspectief is de private equity-markt een aanjager en koploper geweest. Ik denk dat als het gaat om de overstap naar ESG, de eerste stappen zijn gezet. Het bewustzijn is er en de regelgeving ook. Nu is de tijd aangebroken om de volgende stappen te zetten om de veranderingen binnen bedrijven door te voeren en de voortgang te gaan volgen.”

Hoe zullen ESG-prestaties van invloed zijn op de M&A-beslissingen en waarderingen van overnemende partijen in de komende 12 maanden? (Kies er één)

“Ik denk dat als het gaat om de overstap naar ESG, de eerste stappen zijn gezet. Het bewustzijn is er en de regelgeving ook. Nu is de tijd aangebroken om de volgende stappen te zetten om de veranderingen binnen bedrijven door te voeren en de voortgang te gaan volgen.”

Richard Reis, Argos Wityu

De belangrijkste ESG-factoren waar overnemende partijen op sturen

Deze 5 ESG-factoren worden het vaakste overwogen bij een transactie:

 1. Klimaatrisico's en adaptatie
 2. Arbeidsomstandigheden
 3. Bedrijfsethiek en cultuur
 4. Milieueffecten
 5. Risicobeheer en naleving

Het gaat er tegenwoordig niet meer om dat ESG een opkomend thema is, maar dat het een randvoorwaarde is om überhaupt nog te kunnen handelen als onderneming, stellen Rob van Veldhuizen en Marco Gulpers van ING. Ze spreken over een ‘new way of working’ die stelt dat er geen bedrijf is dat zonder een gedegen ESG-beleid kan.

Maar welke environmental, social en governance-factoren worden meestal overwogen tijdens het evalueren van potentiële overnamekandidaten? "Alle factoren wegen mee”, zegt Peter Toutenhoofd, Head of M&A Advisory Netherlands bij BNP Paribas. “Er is geen discussie meer met investeerders zonder ESG mee te nemen. Verminderen uitstoot, klimaatrisico's en milieueffecten worden het vaakste overwogen. Maar ook sociale factoren wegen steeds zwaarder mee. Je kunt er niet meer omheen als bedrijf of private equity; de tijden van greenwashing zijn voorbij. Er wordt gekeken of je aan de sectornormen voldoet als minimale eis. Het hangt heel erg van de sector af wat de standaard is.”

Maar antwoorden kiezen uit de 10 factoren (zie onderstaand kader) komt een beetje neer op met hagel schieten, vindt Maurits Duynstee, Partner bij AXECO Corporate Finance. “Natuurlijk zijn arbeidsomstandigheden belangrijk als een bedrijf wordt overgenomen. Je wilt immers een goed nieuw huis voor je werknemers. Maar werkomstandigheden bij het maken van kleding in Bangladesh zijn natuurlijk van een heel andere orde van grote dan wanneer een IT-bedrijf wordt overgenomen. Daar spelen mensenrechten immers niet. De tien hier opgesomde antwoorden vormen een lijst die bij elke overname of fusie weer anders is, afhankelijk van het soort bedrijf. In zijn algemeenheid wil ik wel het belang van bedrijfsethiek en cultuur, bedrijfsstructuur – het goed checken van de juiste balans in bijvoorbeeld de RvB en de RvC – en het diversity & inclusion beleid noemen.”

"We kunnen niet verder gaan met de gedachte ‘business as usual’. Dat werkt niet meer. De Social is wel essentieel daar waar het gaat om het aantrekken van talent. Salaris alleen is tegenwoordig niet dé enige factor meer. Het gaat ook om perspectief, om welzijn en om purpose. Jongeren willen zich met ‘hun bedrijf’ kunnen identificeren. Daarom zegt talent eerder ‘ja’ tegen een tech or renewables startup, dan tegen een bedrijf dat winst maakt met fossiele brandstoffen.”

Lesley van Zutphen, Bencis Capital Partner

"Het verschilt per sector, maar in het algemeen denk ik dat klimaatrisico's en adaptatie bovenaan staan", zegt Bas Mees, Partner bij Rutgers & Posch. “Dit is niet alleen vanwege de groeiende aandacht voor klimaatverandering, maar ook vanwege de meetbaarheid van CO2-emissies. Risicobeheer is een verrassende derde: de strenge regels, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en gegevensbescherming, zullen sterk worden meegewogen."

De 10 ESG-factoren die kunnen worden overwogen tijdens een overname

Environmental

 • Hulpbronnenefficiëntie (gebruik van natuurlijke hulpbronnen, waterbeheer en afvalverwerking)
 • Klimaatrisico's en adaptatie (CO2-voetafdruk, energie-efficiëntie en klimaatadaptatie)
 • Milieueffecten (negatieve effecten op ecosystemen, biodiversiteit en milieuvervuiling)


Social

 • Arbeidsomstandigheden (arbeidsrechten, werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid)
 • Diversity & Inclusion-beleid (ambities en programma's om er te komen)
 • Gemeenschapsbetrokkenheid (relaties lokale gemeenschappen, impact op lokale economieën)
 • Mensenrechten (zowel binnen organisatie als in toeleveringsketen)


Governance

 • Bedrijfsethiek en cultuur (ethische normen, integriteit en transparantie)
 • Bestuursstructuur (samenstelling RvB & RvC, onafhankelijkheid, diversiteit, passende commissies)
 • Risicobeheer en naleving (risicobeheersysteem, interne controles, anticorruptiebeleid)

“Veel bedrijven zijn bezig met het verduurzamen van de keten waar ze onderdeel van zijn. En dan is de vraag hoe ver je daarin door kan gaan. Jouw supplier kun je nog dingen opleggen, maar de supplier van jouw supplier wordt al veel lastiger zo niet onmogelijk. Daar eerlijk over zijn en communiceren is ook voor die bedrijven heel belangrijk, want je kunt het nooit 100% goed doen, maar je kunt er wel naar streven het zo goed mogelijk te doen.”

Jan-Hendrik Horsmeier, Clifford Chance

Deel dit artikel